Kolhon kyläyhdistyksen historiaa

Kutsu keskustelutilaisuuteen  – Olisiko nyt kylätoimikunnan aika,

kutsujana Mauri Matilainen

Tilaisuus pidettiin Kolhon palvelutalolla 25.3.1997, ja kutsu oli lähetetty paikallisille yhdistyksille, seuroille sekä silloisille kunnanvaltuutetuille. Paikalle saapui 15 asiasta kiinnostunut kolholaista. Lisäksi tilaisuudessa olivat paikalla Pirkanmaan kylätoimikuntien kattojärjestöstä, Pirkan Kylät ry:stä, Arto Uusitalo sekä Jaakko Majaranta Ylä-Kolkin kylätoimikunnasta kertomassa lähemmin asiasta.

Kolhon Kylätoimikunnan perustamista valmisteleva kokous pidettiin Säästöpankin kerhohuoneessa 22.4.1997. Paikalla oli kokoonkutsujan, Mauri Matilaisen, lisäksi seuraavat henkilöt: Marjo Alasentie, Raija Auvinen, Eeva Jokikokko, Ormo Kosonen, Teuvo Lehto, Kauko Loijas ja Riitta Tuominen.

Tilaisuudessa tuli esille, että perustamiskokoukselle tulisi esittää luonnokset perustettavan yhdistyksen säännöistä sekä perustamiskirjasta. Samalla keskusteltiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ja päädyttiin 15 henkilöön Kolhon eri osa-alueiden edustuksen mukaan.

Varsinainen, Kolhon Kylätoimikunnan perustamiskokous pidettiin 16.10.1997 Kolhon koululla. Tilaisuuteen saapui 35 kolholaista, jotka omalla nimikirjoituksellaan allekirjoittivat Kolhon kyläyhdistys ry –nimisen perustamisasiakirjan. Huom. Kylätoimikunta muutettiin siis pian kyläyhdistykseksi.

Mainittakoon, että Kolhon kyläyhdistyksen varsinainen perustamiskirja allekirjoitettiin 16.10.1997 ja alusta asti mukana olevia hallituksen jäseniä vuonna 2013 ovat vielä Teuvo Lehto ja Seija Pietiläinen sekä Raija Auvinen, joka on valittu yhdistyksemme kunniajäseneksi vuonna 2012. Tuula Juurakko oli mukana perustavassa kokouksessa.

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Mauri Matilainen. Hallitukseen nimettiin seuraavat henkilöt: Teuvo Lehto, Saara Alasentie, Seppo Kouvonen, Erkki Vainio, Jari Eskelinen, Kauko Loijas, Jarmo Suni, Raija Auvinen, Raimo Nieminen, Eero Martikainen, Seija Tervonen, Jukka Grönlund, Seija Pietiläinen, Irma Koivikko ja Raija Sillantie.

Säännöt hyväksyttiin § 4:ään lisätyn maininnan osakkeiden omistamisesta –muutoksen jälkeen. Kokous päätti yksimielisesti merkitä Kolhon Kyläyhdistyksen patentti- ja yhdistysrekisteriin. Käsittelyn päätös saapui päivämäärä 24.9.1998 –leimalla varustettuna, rek.nr:lla 174873.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa, 19.11.1997, varapuheenjohtajaksi valittiin Seija Tervonen ja sihteeriksi kutsuttiin hallituksen ulkopuolelta Marjo Alasentie, rahastonhoitajaksi valittiin Seppo Kouvonen. Hallituksen varajäseniksi valittiin: Helmi Vainio, Pekka Pietiläinen, Eeva-Liisa Kivinen, Reijo Loijas, Tuula Suni, Pertti Hakanen, Minna Pihlainen, Veikko Saarimäki, Raija Loijas, Asta Grönlund, Mirja Kopra, puuttuvat 4 varajäsentä päätettiin valita myöhemmin.

Yhdistyksen ensimmäinen syyskokous pidettiin 11.12.1997, jossa laadittiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 1998. Ensimmäisen talousarvion tuotot ja menot arvioitiin 9000 mk:n suuruisiksi.

Puheenjohtajat

 • Mauri Matilainen 16.10.1997 – 31.12.2005
 • Sari Riihonen, vv. 2006 – 2011
 • Tuula Juurakko, vv. 2012 – 2019
 • Tomi Voronin 1.1.2020-2022
 • Johanan Järvinen 2022-
 • Puheenjohtajan tavoittaa: 044 216 2703
  Sähköposti johananjarvinen(a)gmail.com

Varapuheenjohtajat

 • Seija Tervonen 19.11.1997 – 31.12.2007
 • Kari Mäki vv. 2008 – 2011
 • Marko Lipsonen 2012- 2013
 • Terho Jääskeläinen, v. 2014
 • Johanan Järvinen v. 2015 -2022

Sihteerit

 • Marjo Alasentie 19.11.1997 – 31.12.2001
 • Tuula Juurakko, vv. 2002 – 2011
 • Mirva Koivuniemi vv. 2012- 2013 (Mirva Koivuniemi pyysi eroa heti vuoden 2013 alusta)
 • Katriina Kujala vv.2013 -2022
 • Anja Vilppula 2022-

Rahastonhoitajat

 • Seppo Kouvonen 19.11.1997 – 31.12.1998
 • Tuula Juurakko 1.1.1999 – 31.12.2001
 • Jarmo Suni 1.1.2002 – 31.12.2005
 • Sari Riihonen vv. 2006 – 2011

Taloudenhoitaja

 • Taina Mahlamäki vv. 2012 – 2013
 • Jenni Mäkinen, vv. 2014 – 2016
 • Helena Salomaa v. 2017 –

Nettivastaavat

 • Juha Lappalainen vv. 2007 – 2010
 • Lauri Knuuttila vv. 2011 – 2012
 • Eetu Nikkilä vv. 2014 – 2017
 • Anna-Liisa Liettyä 2018 -2022

Tilintarkastajat

 • Aimo Järvensalo ja Tuija Hakanen 19.11.1997 – 1.12.1998
 • Aimo Järvensalo ja Raija Loijas 1.1.1999 – 31.12.2004
 • Raija Loijas ja Eila Laurinen 1.1.2005 – 31.12.2008
 • Anita Rautiainen, Hanna-Leena Hurme-Juurakko 2009 –2011

Toiminnantarkastajat

 • Tiina Poutanen ja Tiina Takala vv. 2012 –

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1998

 • Osallistutaan Pirkan Kylät ry:n toimintaan
 • Tehdään ”ilmastotutkimus” Kolhosta
 • Määritellään ja perustetaan tarvittavat toimikunnat
 • Kartoitetaan rahoituslähteet
 • Järjestetään oman kylän palvelujen käyttämiseen kannustava kampanja
 • Aktivoidaan kolholaisia yrittäjiä palveluidensa markkinoimiseen
 • Järjestetään vuosittain vähintään kaksi, kyläläiset yhteen kokoavaa tapahtumaa (esim. uutena vuotena ja juhannuksena)
 • Järjestetään kaikille kolholaisille avoin logon ja iskulauseen suunnittelukilpailu
 • Tehdään yhteistyötä Vilppulan kunnan kanssa, toimintaa on jatkettu Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa
 • Tiedotetaan kylätoimikunnan toiminnasta näkyvästi
 • Luodaan positiivista kuvaa Kolhosta, markkinoidaan Kolhoa ulkopuolisille ja aktivoidaan Kolhon asukkaat arvostamaan elinympäristöään ja olemaan siitä ylpeä

Toiminta lähti aktiivisesti liikkeelle. Siitä hyvänä esimerkkinä hallituksen kokous 28.10.1998 Tervasaaren huvilassa, jossa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Markkinointi ja tiedottaminen, harrastustoiminnan lisääminen, nuorten asiat, palveluiden säilyttäminen ja lisääminen, ympäristöasiat, perinnetutkimus, julkisen liikenteen palvelut, lasten asiat, sekä toivottiin kyläyhdistykselle omia tiloja.

Yllä esiteltyjen otsakkeiden alla käsiteltiin paljon erilaisia ehdotuksia ja uudistuksia, joista mainittakoon Kyläpalveluhanke, edistämään kylän elinkelpoisena pysymistä. Hankkeeseen saatiin EU-rahaa 350 000 mk yhteisesti Pohjaslahden kanssa. Hankkeen kohteiksi ehdotettiin seuraavia aiheita:

 • Kolhon palveluhakemiston tekeminen
 • Nuorten olojen parantaminen
 • Asuntotarjonnan lisääminen ja markkinoiminen
 • Vanhusten palvelut
 • Koko perheen hyvinvointi

Päätettiin toteuttaa seuraavat ehdotetuista:

 • Palveluhakemiston tekeminen
 • Nuorisotoiminta
 • Kunnan ja valtion palveluiden ”jalkauttaminen”

Ennen palveluhakemiston laatimista suoritettiin ns. kyläkysely ja tehtiin sen yhteenveto.  Nuorisotilat kunnostettiin talkoilla kesän 1999 alussa ja sinne hankittiin 2 mikrotietokonetta kirjoittimineen. Tiloihin palkattiin viikonloppuvalvoja. Koulun pihalle hankittiin koripalloteline ja koulun käyttöön Telefax-laite. ATK-luokan saaminen koululle kuului myös kyläpalveluhankkeeseen.

Yhdistyksen hallituksen kokouksessa, 29.8.2000, tuli ensimmäisen kerran esille kyläsuunnitelman teon tarve. Vilppulan kunnan silloinen kehitysjohtaja, Ari Tuulentie, kertoi että se on oltava tehtynä EU-rahoitusta anottaessa. Suunnitelman teossa kyläyhdistystä avusti Ari Tuulentien lisäksi POKO ry:n Juha Kolhinen. Kyläsuunnitelma valmistui vuonna 2001 ja vaati paljon yhteistyötä eri osa-alueiden vastuuhenkilöiltä sekä seurojen ja yhdistysten edustajilta.

Erikseen on syytä mainita Maija-Stiina Roine, jonka kirjoittamista kyläkirjoista, Kolho 1 ja Kolho 2, kyläsuunnitelmassa on pitkiä lainauksia. Valitettavasti nämä lainaukset hävisivät.

Kulkurinkuusi –tapahtuma, joka järjestettiin ensimmäisen kerran 4.12.1994 jäi perinteeksi, jota on sitten vietetty vuosittain tähän päivään asti. Tapahtuman yhteydessä on valittu joka vuosi uusi Kulkuri. Kulkureita ovat olleet: Vilho Laihanen, Helmi Vainio, Benjamin Taskinen, Raija Auvinen, Mauri Matilainen Lions Clup:n valitsemina.

Vuodesta 1999  Kulkurin valinnan on suorittanut Kolhon Kyläyhdistys ry. Heitä ovat:

Kauko Loijas, Tiina Poutanen, Harri Colliander, Vesa Kulmala, Riitta-Liisa Kouvonen, Kimmo Loippo, Ormo Kosonen, Petri Vanhanen, Keijo Nieminen, Jarmo Suni, Sinikka Ronkainen, Jari Eskelinen, Anita Rautiainen, Veikko ja Raili Saarimäki, Sari Riihonen, Mikko Suvinen, Laura Rautanen, Juha Happonen, Teuvo Lehto, Juhani ja Eila Mäkelä, Kim Kopra ja 2019-2020 Seija ja Tuomas Tervonen.

Kulkurinkuusi –tapahtumaan ohjelmaa on saatu vuosittain mm. Kolhon koululaisten esittämänä. Lisäksi Kolhon oma lauluryhmä Keijo Niemisen säestämänä on esiintynyt tapahtumassa, samoin kuin Vilppulan Viihdekuoro Juha Lehtosen ohjaamana/säestämänä. Vuodesta 2013 alkaen tapahtuma on aloitettu Kolhon kirkolta, jossa yhteistyössä seurakunnan ja RaTam´n kanssa on esitetty joulukuvaelma. Tapahtumaan on tuonut seurakunnan lisäksi tervehdykset eri henkilöt kaupungin toimesta.

Tapahtumien kovaääniset on saatu lainaksi Kolhon koululta, jolle ne lahjoittivat Vilppulan Leijonat yhdessä Kimmo Loipon kanssa sillä periaatteella, että niitä voivat myös muut kyläläiset, esim. Kolhon kyläyhdistys, lainata.

Kolho-vaelluksen teemana oli 14.7. 2011 “Iltahetki Eero Järnefeltin maisemissa“. Raija Auvisen johdolla oli harjoiteltu kuvaelma Kolhon talon rantaan pyykkäreineen. Sitä ennen Kolhon talon nykyinen omistaja, Riitta Tolppanen esitteli remontoitua väentupaa ja kertoi talon historiasta. Rannassa esitetyn kuvaelman jälkeen matkattiin Bonn´n  hautakappelin kautta Malmin kartanoon, jossa saattoi tutustua sen eteisaulassa olevaan, IKI-levylle painettuun Helsingin Sanomissa olleeseen artikkeliin, joka kuvasi Eeron Järnefeltin elämänvaiheita. Malminkartanon rapuilla Juhani Aho ja Elisabet Järnefelt (Tuomas Tervonen ja Seija Tervonen) sekä Eero Järnefelt (Eetu Nikkilä) esittivät lyhyen kuvaelman, joka liittyi Suomen päivälehden syntysanoihin.

Vuonna 2012 kesällä Imeläpirtin alueelle sijoitettiin ns. muistokivi, jossa on Imeläpirtin kuva alkuperäisessä muodossaan ja lyhyt maininta talon historiikista. Samalla paikalle istutettiin kulkurinvaloja varten kasvamaan luonnonkuusi. Rakennus on aikoinaan perustettu Suomalaisuuden seuran juhlataloksi.

Kesätori-tapahtuma sai myös alkunsa samana vuonna kokeiluluonteisesti. Tori-tapahtumaa on sittemmin jatkettu ja paikalle on saapunut myyjiä vaihteleva määrä. Kolhon kirkon toimikunta on huolehtinut kahviosta ja muista järjestelytehtävistä. Myös Kolhon markkinoita järjestettiin alkuvuosina, vv. 99–02 Työväentalolla. Puuhaihmisenä markkinoiden järjestämisessä oli yhdistyksen varapuheenjohtaja Seija Tervonen.

Kuluvien vuosien aikana Kolhon kyläyhdistys on tehnyt lukuisia aloitteita Vilppulan kunnalle.

Toteutuneista aloitteista voidaan mainita mm. seuraavat:

Onnelanmäen leikkipuisto lapsille, valot leikkipuistoon, viralliset kunnan ilmoitustaulut Kolhon kirjastoon, parkkipaikka ja veneiden laskulaituri veneilijöille ns. Sahin rantaan. Samoin parkkipaikka hiihtäjien autoille entisen helluntaikirkon edustalle.

Kolhoon saatiin varsin varhaisessa vaiheessa koululle valmentava luokka, tällä hetkellä koululla toimii aamu- ja iltapäiväkerhot. Uimarannan kunnostus, laituri uimareille ja luistinrata koulun pihalle olivat yhdistyksen tekemiä aloitteita. Onnelanmäen (Karhuntie) omakotitonttien lohkomis-asiassa kyläyhdistys oli aloitteellinen. Kiskobussiseisake, hidasteet ja suojatie Postintielle on myös toteutettu.

Muistolaatta ns. Kolhon kulttuurikesästä Malminkartanon seinälle toteutui, samoin toteutui ennakkoäänestyspaikka Kolhoon. Saarimäen risteyksen turvallisuuden parantaminen on ollut monivuotinen tavoite, joka vielä ei valitettavasti ole toteutunut esitetyllä tavalla. Vuonna 2015 kohteeseen asetettiin STOP –merkki.

Yhtenä esimerkkinä aikaa vaativista aloitteista mainittakoon laiturin saaminen monen vuoden jälkeen Ukonselän rantaan. Yleistä uimarantaa oltiin jo siirtämässä Kaijanselän puolelle, mutta kolholaiset pitivät oman päänsä. Hyvin on laituri kestänyt tuulten tuiverrukset ja uimarit ovat saaneet nauttia ilta-auringon loisteessa Ukonselän kauniista maisemista.

Aloitteisiin kuuluu myös muistolaatan hankkiminen ns. Malminkartanon ulkoseinään. Laatassa kerrotaan lyhyesti Suomen ensimmäisen päivälehden, nykyisen Helsingin sanomien syntysanojen lausumisesta.

Kiskobussiseisakkeen saaminen Kolhoon oli sinnikkään toiminnan tulos. Seija Tervonen oli ollut aktiivinen tässä asiassa 2000 vuosien alussa. Viimein, 28.4.2006, linja-autollinen kolholaisia yhdessä puheenjohtaja Sari Riihosen ja kunnanjohtaja Mauri Heinosen kanssa matkasi Tampereelle, josta loppumatkaa tehtiin junalla Helsingin herroja tapaamaan. Viemisinä toimikunnalla oli 900 nimeä sisältävää adressi VR:n päättäjille. Matka oli ikimuistoinen ja toimikunta otettiin hyvin vastaan. Keijo Niemisen ja Erkki Irjalan johdolla lauloimme kaksi laulua, Lentävä kalakukko ja Meksikon pikajuna, joihin Sari Riihonen oli laatinut tilanteeseen sopivat uudet ja tilanteeseen osuvat sanat.

Matkasta on jäänyt mieleen toisen johtajan puhe, jonka hän aloitti sanoilla: ”Huomattavaa on tämä kolholaisten positiivinen raivo tässä asiassa”. Loppu onkin sitten taas jo historiaa ja 3.6.2007, pysähtyi ensimmäinen kiskobussi Kolhon seisakkeella 16 vuoden jälkeen.

Monivuotisen yrittämisen jälkeen Kolhoon ollaan saamassa myös linja-autokatos, toteutui v.2015. Moninaiset ovat olleet ne hankkeet, joissa Kolhon Kyläyhdistys on talkoovoimin saanut paljon näkyvää aikaan. Suurin voimainponnistus on tietysti ollut Pentti Peltosen suunnittelema Kolhon rantateatterin valmistuminen Ukonselän rantaan vuonna 2003. Talkoorakentaminen aloitettiin 3.5.2001 ja talkootuntien määrä yli 2000 yhteensä, eläkkeensaajien osuus oli merkittävä.

Viimeisimpiä toteutuneita aloitteita ovat olleet Lentomuistomerkin jalustan ja ympäristön kunnostaminen. Tämä oli Matti ja Sirkka Kaivoksen säätiön avustuksen myötä toteutettu hanke. Lisäksi on teetetty tienviitat Bonnen hautausmuistomerkille.
Loilanniemen laavu-projekti, johon saatiin rahoitus POKO Ry:n kautta.
Idean tähän Loilanniemen laavuun tuli Keulink Oy:n laatimasta selvityksestä ”Keurusselän sekä Ukonselän reitit ja satamat”.

Talviravit järjestettiin v. 2000 ja 2003 Kaijanselän jäällä ja ne saivat paljon kiitosta osallistujilta ja yleisöltä. Ravituotoilla hankittiin Kolhon koululle piano sekä tuettiin kesällä 2000 järjestettyä liikuntakerhoa ja muistettiin myös eläkeläisiä, jotka olivat olleet ravijärjestelytöissä mukana.

Varsinainen lasten ohjattu leikki- ja liikuntakerhotoiminta sai alkunsa vuonna 2001 Sari Riihosen ja Sanna-Kaisa Virtasen ollessa kerhon vetäjinä. Jarmo Suni oli ensimmäiset vuodet Sarin kanssa vastuuhenkilönä. Toisesta vuodesta lähtien kyläyhdistys on palkannut 4 – 5 nuorta vetämään kolmeviikkoista kerhoa, johon on oleellisesti kuulunut myös uimaopetus lapsille.

Kerhon päättäjäisiä vietettiin samalle kohderyhmälle tarkoitetuilla juhannuskisoilla, joiden osallistujamäärä kasvoi vuosi vuodelta muutamasta kymmenestä vuoden 2016 yli sataan osallistujaan. Vihuri on ottanut osaa toimintaan lahjoittamalla pelivälineitä. Myös eri kolholaiset yritykset vuosien myötä edesauttoivat Liikkuva Kesä-toimintaa sponsorituen avulla.

Vuodesta 2014 kylässämme on vietetty Kolhoviikkoa, johon paikkakunnan eri yhdistykset ovat ottaneet osaa eri tapahtumin.  Palokunta on ollut myös vahvasti mukana juhannuskokko -järjestelyissä.

Yhdistyksen omat nettisivut perustettiin Kalevi Saukkolan toimesta vuonna 2004. Hän oli myös parin vuoden ajan kyläyhdistyksen palkkalistoilla, jolloin hänen tehtäviinsä kuului mm. luistinradan kunnostustyöt. Tiedottamisen parantamiseksi yhdistys teetti myös oman ilmoitustaulun kuntosalin alapuolelle.

Yhdistys ei ole perinyt aloittamisestaan lähtien liittymis- eikä jäsenmaksuja. Yhdistyksen alkuvuosina periaatteena oli, että kaikki kolholaiset saattoivat halutessaan olla yhdistyksen jäseniä. Jäsenrekisteri perustettiin v. 2012 ja nyt jäseniä on jo noin 430 jäsenrekisteriin merkittynä.

Viime vuosien konkreettisin näyte kolholaisten asukkaiden aktiivisuudesta on Anita Rautiaisen allekirjoittama, yhdessä kyläyhdistyksen sihteerin, Tuula Juurakon, kanssa ideoima, seitsemän (7) perheen rivitalohankkeen toteutuminen Ukonselän rantamaisemiin.

Muita järjestettyjä, monivuotisia tapahtumia ovat olleet: Yhteistyössä Kolhon Kyläkuoron kanssa vietetyt keväiset kahvikonsertit, konsertin ohjelmistoon on ottanut useita kertoja myös Vilppulan viihdekuoro, Vilppulan seurakunta on ollut mukana järjestämässä kirkkovaelluksia, luontokirkkoja, yhteislauluhetkiä sekä laskiaismäkitapahtumia. Kirkkovaelluksissa ovat Raija Auvinen ja Toivo Nikoskinen toimineet kyläoppaan tehtävissä. Perinteisten joulumyyjäisten järjestelytoimet ovat viime vuosina olleet Kolhon Kyläyhdistyksen vastuulla. Niihin on osallistunut paikallisia ja myös Kolhon ulkopuolelta tulleita yhdistyksiä sekä yksityisiä henkilöitä ja luokkatoimikuntia. Vuonna 2014 vetovastuu oli Kolhon Eläkkeensaajilla, seuraavana vuonna myyjäiset järjestettiin Liidan Kievarissa.

Tapahtumista mainittakoon vielä osallistuminen (kolme kertaa) Pirkanmaan taidesuunnistukseen. Mieleenpainuvin niistä oli v. 2005 järjestetty taidesuunnistus, jossa oli kolholaisten taiteilijoiden töitä, maalauksia, luontokuvauksia valokuvin esitettynä, Tiffany-töitä ja puuveistoksia. Tekstiilitöiden näyttelyyn oli mahdollista tutusta Rautaveden kiinteistössä.

Työväentalolla esitettiin samana vuonna Kolho Productions´n (Jarkko Jortikka, Mika Viljakainen ja Antti Mäkelä) lyhytelokuva: Epäonninen kalamies. Tämä esitys sai ohjaaja Matti Kassilalta onnittelut kirjeen muodossa. Seuraavana vuonna olivat suunnistuksen aiheena yksityisten henkilöiden omistamat Kolho-aiheiset taulut. Lisäksi oli Ormo Kososen valokuvanäyttely ja MLL:n oheisohjelmaa.

”Pirkanmaan taidetoimikunta myönsi vuonna 2005 Kulttuurityön kunniamaininnan Kolhon Kyläyhdistys ry:lle yhdistyksen tekemästä ansiokkaasta työstä oman kylänsä kulttuuriharrastuksen ja kaikinpuolisen vireyden hyväksi.

”Taidetoimikunta pitää kolholaisten osoittamaa omaehtoista aktiivisuutta hyvänä esimerkkinä sellaisesta monipuolisesta ja usein nimenomaan paikallisiin kulttuurivirikkeisiin panostavasta kyläyhteisön toiminnasta, joka välillisesti vaikuttaa myös kylän tulevaisuuteen vahvistamalla sen elinkeinotoiminnan perustaa Taidetoimikunnan myöntämällä kunniamerkillä halutaankin korostaa, että koko maakunnan elinvoimaisuus ja sen pienien asuinyhteisöjen säilyminen toimivina ja viihtyisinä elinympäristöinä edellyttää useimmiten myös asukkaiden omaa luovuutta ja uskoa keskinäiseen yhteistyön merkitykseen. ”Kunniakirjan ja Labyrintti lasitaideteoksen vastaanottivat Kolhon kyläyhdistyksestä Sari Riihonen ja Seija Tervonen. Nykyään se on nähtävillä kirjastossa.

Nuorille suunnattu Kolho Rock-tapahtuma järjestettiin neljä kertaa vuosien 2006 ja 2011 aikana. Konserttipaikkoina olivat Seuratalo, Työväentalo ja koulun palloiluhalli. Konserteissa esiintyi melko nimekkäitä rock-bändejä. Näistä mainittakoon Chill, Metuja, Nicole, Incredible fish, Entiwine, Rattus, Kius jne. Unohtaa ei sovi kylän omien poikien panosta. Antti Mäkelä, Tuukka Kujala, Mika Viljakainen ja Lauri Knuuttila toimivat sekä järjestäjinä että esiintyjinä. Järjestäjät saivat esiintyjiltä kiitosta. Yleisömäärän vähyyden vuoksi konserteista luovuttiin.

Kolhon asemalla järjestettiin vuosina 2010 – 2013 taide- ja käsityönäyttelyt. Ensin oli vuorossa Orvokki Alanivan taidenäyttely, jonka yhteydessä runoryhmä Rentukat esittivät runoja sekä Eine Joutsijoki esitti omia runojaan. Seuraavana vuonna entisten ja nykyisten kolholaisten Niemisen sisarusten Sukuvika –näyttely keräsi runsaan yleisömäärän. Tämän näyttelyn yhteydessä Raija Auvisen ohjaama runoryhmä esitti haapamäkeläisen Kimmo Koskimaan runoja. Kolmantena vuonna oli vuorossa Eero ja Kaarina Sompin monipuolinen muistonäyttely.

Varainhankintaa on kartoitettu monella eri tapaa. On siivottu talkoilla tienvarsia, omalla kylällä ja vähän muuallakin. On puhdistettu tehtaiden pihoja ja kattoja. Oltu järjestysmiehinä ja lipunmyyjinä PIRELLI-rallissa, myyty arpoja ja T-paitoja sekä järjestetty edellä mainittuja konsertteja ja muita tapahtumia.

Kolhon kirkon täyttäessä vuonna 2005 kunniakkaat 50 vuotta, kyläyhdistys muisti juhlivaa kirkkoa Pentti Peltosen suunnitteleman hiljentymispaikan lahjoituksella. Paikalla on iso luonnonkivi kynttilöitä varten sekä matala penkki istumiseen. Vuonna 2015 oli vuorossa Raija Auvisen kirjoittama ja ohjaama näytelmä ”Anovalle annetaan”, jossa näytelmän keinoin kerrottiin Postin isännän näystä lahjoittaa Kolhon kylälle kirkontontti.

Perinteen keruupuolella Raija Auvinen ja Mirja Laine tekivät merkittävää työtä ja heidän ansiostaan Kolhon ensimmäisen opettajan, Aarne Mäkisen, elämäntyö saatiin taltioitua Miekko –kirjaan, josta otettiin kaksi painosta, yhteensä 150 kpl.

Alapuolella toimintaa, joista on tarkoitus ajan kanssa kirjoittaa laajemmalti.

 • Keijo Niemisen 50 vuotis-taiteilijajuhla sekä myös 60-vuotis-taiteilijajuhla,
 • Keijolle anottiin Director Musices arvonimi, joka myönnettiin vuonna ?
 • Raija Auviselle haettiin ja myönnettiin Suomen Kotiseutuliiton ansiomitali v. 2011
 • Mainittakoon, että Vilppula Seuran toimesta Raija Auviselle myönnettiin vuonna 2016 Kotiseutuneuvoksen arvonimi. Raija Auvinen on toiminut useaan otteeseen Eero Järnefelt –vaellusten oppaana.
 • Kirkkovaelluksista lisää myöhemmin. Niitä on vietetty ekumeenisessa hengessä, mukana on ollut luterilainen, ortodoksinen ja helluntaiseurakunta. Vaelluksiin on aina liittynyt myös paikallishistoriaan liittyvä kohde. Kerran on soudettu kirkkoveneellä Selkisaareen. Toisen kerran sinne mentiin moottoriveneillä ja tutustuttiin asiantuntijan opastuksella, sekä paikallisten henkilöiden kertomana, saaren historiaan ns. hautasaarena.
 • Kuutamohiihdot Ukonselällä parina talvena, sitten alkoi lauhat talvet ja jäällä oli usein lumen alla vettä, joten hiihdoista luovuttiin.
 • Lasten hiihtokilpailut
 • Kolhoviikot vv. 2014-2015-2016-2017-2018 (esim. vuoden 2017 Kolho-viikon tapahtumiin osallistui noin 1350 kävijää eli varsin suuren suosion tapahtumat ovat saaneet).

Lasten juhannuskilpailujen vetovastuu oli v. 2014 Kolhon nuorisotoiminnalla, sitten oli vuorossa MLL, joka juhli v.2015 toimintansa 90 vuotistaivalta. Vuonna 2016 Kolhon Vihuri täytti 95 vuotta ja oli ideoinut kilpailujen sisällön. Kilpailuissa on ollut tapana palkita kaikki lapset. Mitalien hankinnassa on avustanut paikallinen pankki.

 

Huom! Historiikki on alustavaa ja sitä täydennetään koko ajan.

Kolhossa 2018

Kolhon kyläyhdistys ry:n psta

Tuula Juurakko